Prepustite upravljanje Chevrolet Euro Service-u

Pomoć je pri ruci

Vozite s maksimalnim povjerenjem 24/7. Ako dođe do nesreće, Chevrolet Euro Service čini sve da dođete do Vašeg odredišta lako i brzo. Usluga je aktivna 36 mjeseci nakon prve registracije Vašeg novog Chevroleta. Usluga se pruža u više od 40 europskih zemalja, pa je idealna ako planirate aktivan odmor.

Chevrolet Euro Service obuhvaća:

- Pomoć na cesti
- Vuča - rent a car
- Transport na željenu destinaciju ili kući
- Hotelski smještaj – Preuzimanje vozila
- Slanje rezervnih dijelova – Bankovni aranžmani

Kako usluga funkcionira:

1. Prije putovanja, zabilježite broj hitne službe Chevrolet Euro Service-a (i) za državu ili države u kojima ćete biti.
2. Ako se vaš automobil pokvari, odmah nazovite odgovarajući broj Euro Service-a. Imajte na umu da Euro Service usluga ne može pokriti troškove usluga ili robe koju naručujete bez njegova prethodnog odobrenja.
3. Sjednite i pustite Chevrolet da riješi Vaš problem i pobrine se za sve.